close
تبلیغات در اینترنت
راهبردهاي كنترل خشم

راهبردهاي كنترل خشم

کنرل خشم,نحوه کنترل کردن خشم,چطوری خشم خود را کنرل کنیم,
راهبردهاي كنترل خشم -خود آگاهی هیجانی: وقتی خشمگین هستید این واقعیت را بپذیرید که عصبانی هستید. تصمیم بگیرید که چه کاری می توانید درباره آن انجام دهید بدانید که حق انتخاب و مسئولیت یک شیوه پاسخ دهی مناسب در هنگام عصبانیت با شماست. نباید به بهانه عصبانیت دست به اعمال پرخاشگرانه بزنید.زیرا این کار شیوه نامعقولی برای فرار از مسئولیت است. به یاد داشته باشید این خشم نیست که موجب می شود به شیوه خاصی عمل کنیم، بلکه این ما هستیم که عصبی می شویم و تصمیم می گیریم که یا با شیوه اجتماع پسند یا به شیوه غیر اجتماعی…
مددکار یزدانی
سفارش تبلیغسفارش تبلیغسفارش تبلیغ