close
تبلیغات در اینترنت
عواقب فرق گذاشتن بین فرزندان

عواقب فرق گذاشتن بین فرزندان

فرق گذاشتن میان فرزندان,عواقب فرق گذاشتن میان بچه ها,دوست داشتن بیشتر یک فرزند از بقیه,عواقب فرق گذاشتن میان فرزندان,
در میان فرزندان خود عدالت را مراعات کنید. همان گونه که دوست دارید در نیکی و لطف به شما، به عدالت رفتار کنند. پیامبر اکرم (ص) رقابت امری است که همیشه بین بچه های یک خانواده وجود دارد. اما ممکن است والدین نیز، با رفتارهای ناخودآگاه خود، به آن دامن بزنند. ما همگی مصرانه بر این باوریم که بین فرزندان خود تفاوتی قائل نیستیم و از صمیم قلب می گوییم: «ما همه بچه هامون رو یک جور دوست داریم.» اما چه طور می توان بچه هایی را که به طور طبیعی با هم تفاوت دارند به یک شکل و یک اندازه دوست داشت؟ چنین…
مددکار یزدانی
سفارش تبلیغسفارش تبلیغسفارش تبلیغ