close
تبلیغات در اینترنت
ازدواج موفق

ازدواج موفق

اولویت های ازدواج,ازدواج مناسب,اولویت ها,ازدواج,ازدواج موفق,ازدواج های بهتر,اولویت های شناخت در ازدواج,اولویت های شناخت,
اولویت های شناخت در ازدواج چیست؟   مهم ترین مساله این است که شما و همسرتان اعتقادات مذهبی یکسان و یک اندازه داشته باشید. با سوال کردن درباره انجام وظایف دینی و اخلاقی تا حدود زیادی می توانید به این شناخت برسید. البته در صورتی که ظاهر سازی نکند.…
مددکار یزدانی
سفارش تبلیغسفارش تبلیغسفارش تبلیغ