close
تبلیغات در اینترنت
دوست داشتن بیشتر یک فرزند از بقیه

دوست داشتن بیشتر یک فرزند از بقیه

فرق گذاشتن میان فرزندان,عواقب فرق گذاشتن میان بچه ها,دوست داشتن بیشتر یک فرزند از بقیه,عواقب فرق گذاشتن میان فرزندان,
تولد هر کودک در مقطع خاصی از تاریخچه زندگی زناشویی رخ می می دهد. به عنوان مثال فرزند اول ثمره عشق والدین و بچه سوم شاید نجات بخش زندگی زوج در حال فروپاشی است. رابطه ای که شخص با فرزندانش ایجاد می کند، در اکثر وارد تحت تاثیر رابطه ای است که با همسر خود…
مددکار یزدانی
سفارش تبلیغسفارش تبلیغسفارش تبلیغ