close
تبلیغات در اینترنت
عوامل فاصله ایجاد شدن بین زن ومرد

عوامل فاصله ایجاد شدن بین زن ومرد

علل فاصله گرفتن همسران از یکدیگر,فاصله بین زن وشوهر,عوامل فاصله ایجاد شدن بین زن ومرد,
علل فاصله گرفتن همسران از هم   دلایل و شواهد زیر هر چند برای این جدایی ها کافی نیست اما بیشترین نقش را در دوری زن و شوهر از یکدیگر دارند.    1 بی توجهی به رعایت اصول اولیه بی توجهی به آنچه موجب آغاز عاشقی و دلدادگی شده؛ مثل خوب لباس پوشیدن، منظم و مرتب بودن، خوب غذا خوردن، وقت شناسی، خوش سخنی، رعایت آداب اجتماعی، هدیه خریدن، مهربانی کردن و جایگزینی این ویژگی های مثبت در زندگی زناشویی با رسیدگی نکردن به سر و وضع و بی توجهی به اصلاح و آرایش صورت، شکم پرستی و پرخوری، وقت نشناسی، بدزبانی،…
مددکار یزدانی
سفارش تبلیغسفارش تبلیغسفارش تبلیغ