close
تبلیغات در اینترنت
مردان به دردنخوبرای ازدواج

مردان به دردنخوبرای ازدواج

مردان نامناسب برای ازدواج,ازدواج خطرناک,مردان به دردنخوبرای ازدواج,مردان نامناسب,مردان,نامناسب,
با چه مردانی ازدواج نکنیم   با چه مردانی ازدواج نکنیم،همه ما به کرات دیده و یا شنیده ایم که بسیاری از روابط که آن را متعهدانه می دانیم، در واقع غیر از این است. زیرا در پایان، زن را با فریب های بسیار، ابهام، تردید، بی اعتمادی و ترس مواجه کرده است.…
مددکار یزدانی
سفارش تبلیغسفارش تبلیغسفارش تبلیغ