close
تبلیغات در اینترنت
نحوه آشتی کردن بعد از قهر با همسر

نحوه آشتی کردن بعد از قهر با همسر

چگونه آشتی کنیم,نحوه آشتی کردن بعد از قهر با همسر,نحوه آشتی کرده با همسر,نحوه آشتی کردن با همسر بعد از قهر,
همیشه با یک کدورت کوچک شروع می‎شود، بحث که بالا بگیرد دیگر کسی حاضر به کوتاه آمدن نیست و می‎خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند و در نتیجه آتش دعوا داغ می‎شود و در آخر قهر و دلخوری مهمان خانه خواهد شد. برخی معتقدند که قهر کردن زمان مناسبی برای…
مددکار یزدانی
سفارش تبلیغسفارش تبلیغسفارش تبلیغ